sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 SCCD

17.06.2024

79

Keďže webové odkazy, linky, ktoré sa nachádzali vložené v poznámkach našej prvotne odovzdanej práci nebolo možné spustiť, vytvorili sme textový dokument, v ktorom sa tieto odkazy nachádzajú. Pre pohodlnejšie spustenie podcastov sme všetky webové odkazy nakopírovali do tohto už spomínaného textového dokumentu, ktorý si môžete poľahky otvoriť, v ňom kliknúť na hypertextový odkaz a započúvať sa do našich podcastov.