sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2020 SCCD

15. ročník EUSTORY 2019/2020

Téma:

BOŽIE MUKY – príbeh malej architektonickej stavby v kontexte udalostí miesta a života miestnych obyvateľov

Termín odovzdania prác:

konečný termín odovzdania prác sa predĺžil do 30. septembra 2020!

Vyhlásenie výsledkov:

1. decembra 2020

Slávnostné odovzdávanie ocenení:

rok 2021

Ocenené práce ročníka 2019/2020:

1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. zváštne ocenenia (ak je relevantné)
4. – 10. miesto

Počet prihlásených projektov: 13

Donori

Podporili nás...