sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2021 SCCD

XVI. ročník EUSTORY

2021

Téma:

V TIENI KORONY:

Epidémie a povojnové traumy v 20. storočí

Termín odovzdania prác:

30. jún 2021

Vyhlásenie výsledkov:

1. septembra 2021

V dôsledku pandemickej krízy sme prispôsobli v tomto ročníku Usmernenie k súťaži:

Tento rok však v dôsledku všeobecných opatrení v rámci korona krízy a vzhľadom na  špecifické okolnosti pri vyučovacom procese meníme pravidlá v oblasti formy a žánru a dávame vám, študentom, oveľa voľnejšiu ruku, ako zvládnuť túto náročnú tému.

Pre viac info si stiahnite PDF:

Počet prihlásených projektov: 0

Donori

Podporili nás...