sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2021 SCCD

15. ročník EUSTORY 2019/2020

Téma:

BOŽIE MUKY – príbeh malej architektonickej stavby v kontexte udalostí miesta a života miestnych obyvateľov

Termín odovzdania prác:

konečný termín odovzdania prác sa predĺžil do 30. septembra 2020

Vyhlásenie výsledkov:

1. decembra 2020

Slávnostné odovzdávanie ocenení:

rok 2021

Ocenené práce ročníka 2019/2020:

1. miesto

Roman Debnár a Samuel Zorkóczy

BOŽIE MUKY V OKOLÍ ŽIARU NAD HRONOM

Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom

tútorka: Mgr. Zuzana Kohútová

2. miesto

Kristína Paľová a Simona Máchová

MIESTO S TAJOMNOU MINULOSŤOU…BOŽIE MUKY PRI ŠIBENICIACH (HRUŠTINÁCH) V ŽILINE

Gymnázium Varšavská cesta, Žilina

tútorka: PhDr. Alica Virdzeková

3. miesto

Alexandra Čillíková, Viktória Hašková, Nicol Kováčová a Viktória Repiská

BOŽIE MUKY V BANSKOM REGIÓNE KREMNICE A OKOLIA

Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom

tútorka: Mgr. Zuzana Kohútová

Počet prihlásených projektov: 13

Donori

Podporili nás...