sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 SCCD

Pravidlá spracúvania osobných údajov

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“),

Prevádzkovateľ:

Názov organizácie:          Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
Sídlo:                               Pražská 11, 811 04 Bratislava
IČO:                                 37924095
DIČ:                                 2021990190
Registrácia:                      OVVS-1434/156/2005-NO
Telefonický kontakt:        +421 948 255 152
E-mailový kontakt:           info@sccd-sk.org

(ďalej len ako „SCKR“)

 1. Účel spracovania osobných údajov:

a. Realizácia neziskových aktivít a projektov

Pre plnenie projektových cieľov, zmlúv a pre činnosti potrebné pred uzatvorením zmluvy sú nevyhnutné údaje, ktoré sú uvedené v žiadosti a/alebo v zmluve.

Ide o projekty s nasledovným zameraním:

 • Projekty globálneho vzdelávania
 • Realizácia rozvojových projektov  a projektov rozvojovej pomoci/spolupráce

Bez týchto údajov by sme naše projekty nedokázali realizovať. Osobné údaje poskytujeme tretím osobám ak to vyžadujú platné zákony, ďalej len podľa potreby daného projektu, napr. hodnotiteľom grantových výziev, školiteľom, tlmočníkom, spolupracujúcim partnerom, garantom alebo spolupracujúcim expertom.

b. Používanie webstránok

Webstránky SCKR využívajú súbory cookies a webový nástroj Google Analytics, pre viac informácií o pravidlách pri používaní súborov cookies navštívte tento link.

Pre informácie o ochrane osobných údajov spoločnosťou Google, navštívte tento link.

 1. Spracovanie osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje výhradne dotknutá osoba a to samostatne a dobrovoľne. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to využitím nasledovných typov komunikácie:

 • Zaslaním e-mailovej správy na info@sccd-sk.org
 • Zaslaním listu na poštovú adresu: Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava, SK
 • Telefonicky na mobilnom čísle: +421 948 255 152
 1. Doba uchovávania údajov

SCKR uchováva osobné údaje po dobu podľa platných právnych predpisov (napr. zákon o účtovníctve a ďalšie).

 1. Právo na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Radi by sme Vás informovali, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na SCKR alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
 1. Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky súvisiace s SCKR a ochranou osobných údajov, obráťte sa na nás. Upozorňujeme, že pred odpoveďou na Vaše otázky Vás môžeme požiadať o overenie Vašej totožnosti. Kontakt na dozorujúci orgán pre ochranu osobných údajov nájdete kliknutím sem.

Kontaktné informácie

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.
Pražská 11, 811 04 Bratislava
+421 948 255 152
info@sccd-sk.org