sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 SCCD

Chránime Vaše súkromie

Ochrana súkromia v skratke

Vážime si Vášho súkromia, preto považujeme za svoju povinnosť informovať Vás, že pri každej návšteve našej webstránky sa prostredníctvom nástroja Google Analytics zaznamenávajú údaje neosobného charakteru o jej používaní (napríklad dĺžka návštevy, zobrazené podstránky, použitý prehliadač, rozlíšenie obrazovky). Zhromažďujeme tieto informácie takým spôsobom, že pomocou nich nie je možné identifikovať konkrétneho používateľa. Taktiež sa ani následne nepokúsime spájať údaje o používaní webových stránok s identitou konkrétnych používateľov.

Prečo zhromažďujeme tieto informácie?

Informácie o používaní webových stránok zaznamenávame výlučne na účely zvyšovania užívateľského komfortu. Agregované štatistické údaje o aktivite na stránkach nám pomáhajú odhaliť ich slabé miesta a priestor pre vylepšenia, aby naše stránky boli prehľadnejšie, mali vyššiu informačnú hodnotu a aby ste u nás vždy našli to, čo hľadáte.

Prehlásenie k využívaniu služby Google Analytics

Tieto webové stránky používajú nástroj Google Analytics, službu na webovú analýzu, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Google). Služba Google Analytics používa súbory cookie, teda textové súbory umiestnené v počítači, ktoré pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú dané webové stránky. Informácie generované súborom cookie o tom, ako používate webové stránky (vrátane adresy IP), budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na zhodnotenie používania webových stránok, na vytvorenie prehľadov o aktivite na webových stránkach pre jej operátorov a na poskytnutie iných služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a s používaním Internetu. Spoločnosť Google môže postúpiť takéto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré uchováva. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť vybratím príslušného nastavenia prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť úplne využívať funkčnosť týchto webových stránok. Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

V Bratislave 1. januára 2019