sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 SCCD

29.05.2020

eustory Nezaradené 0

794

BOŽIE MUKY

Témou 15. ročníka súťaže sú Božie muky, s podtitulom Príbeh malej architektonickej stavby v kontexte udalostí miesta a života miestnych obyvateľov.

„Božie muky sú drobné sakrálne objekty vo forme dreveného alebo murovaného stĺpa s nikou/skrinkou pre sošku. Ich počiatky spadajú do rozhrania stredoveku a novoveku, architektonická rozvinutosť do 18. a 19. storočia. Vznikali ako pamätníky šťastných i tragických udalostí v živote dedinskej pospolitosti, rodín i jednotlivcov, akými sú morové a cholerové epidémie, uzdravenie z choroby, prežitie nehody, uctenie zomretých, uzmierenie sporov a iné. Umiestňovali sa uprostred dediny, pri rodinných domoch, na výpadových a krížnych cestách, na hraniciach chotárov a iných významných a povesťami opradených miestach. Boli dielom vidieckych remeselníkov, niesli výrazné znaky výtvarnej kultúry ľudovej proveniencie.“ (Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru)

AKTUÁLNE USMERNENIE K 15. ROČNÍKU NÁJDETE TU:*

Na Slovensku neexistuje podľa našich vedomostí komplexná publikácia, venujúca sa božím mukám, pritom sú ich na Slovensku stovky. Preto sme sa rozhodli s vašou pomocou, milí Eustoráci, urobiť taký výskum v teréne a postupne zmapovať tieto stavbičky vo všetkých regiónoch Slovenska. Stanete sa tak súčasťou projektu, ktorý presahuje rámec Eustory.

Božie muky na rázcestí Smolenice-Neštich a Lošonec, Trnavský kraj

*Toto usmernenie je z júna 2019. Vzhľadom na pandémiu COVID-19 prišlo k zmene termínov, ako aj iným technickým úpravám. Platné všobecné usmernenie nájdete na podstránke Usmernenie k súťaži.

Galéria