sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 SCCD

01.12.2020

527

Autori práce sa zameriavajú na fotodokumentáciu a lokalizáciu drobných sakrálnych stavieb –
božích múk v okolí Žiaru nad Hronom. Pri niektorých objektoch zachytávajú aj drobné príbehy z orálnej
histórie. Súčasťou práce je interaktívna mapa božích múk vo vymedzenej časti regiónu. Každá stavba
má pridelený štítok s vyobrazením a krátkym popisom, ktorý sa zobrazí na mape pri kliknutí na terčík
s lokalizáciou. Dôležitou časťou práce sú propagačné materiály – kresby a kalendár s predslovom, malé
fotokalendáriky, ktorých úlohou je spopularizovať problematiku širokej verejnosti.
Cieľom práce je poukázať na existenciu množstva božích múk v okolí Žiaru nad Hronom a
zvyšovať povedomie širokej verejnosti o tomto type pamiatok.

Projekt na stiahnutie