sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 SCCD

10.04.2024

166

NEODDELITEĽNOU súčasťou práce je aj séria podcastov.
Podcast č. 1 s názvom Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, ale vedia aj priložiť prsty na hrdlo a stisnúť- Sloboda na papieri, si otvoríte na linku: https://audio.com/ema-ivanicova/audio/sloboda-na-papieri,
podcast č. 2 s názvom Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, ale vedia aj priložiť prsty na hrdlo a stisnúť- Otroctvo je sloboda, si otvoríte na linku: https://audio.com/ema-ivanicova/audio/otroctvo-je-sloboda,
podcast č. 3 s názvom Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, ale vedia aj priložiť prsty na hrdlo a stisnúť- Lepšie je byť neviditeľným, si otvoríte na linku: https://audio.com/ema-ivanicova/audio/lepsie-je-byt-neviditelnym,
podcast č. 4 s názvom Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, ale vedia aj priložiť
prsty na hrdlo a stisnúť- Je tu neporiadok! si otvoríte na tomto linku: https://audio.com/ema-ivanicova/audio/je-tu-neporiadok-1 a nakoniec
podcast č. 5 s názvom Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, ale vedia aj priložiť
prsty na hrdlo a stisnúť- Dva svety a predsa jeden človek sa nachádza na tomto linku: https://audio.com/ema-ivanicova/audio/dva-svety-a-predsa-jeden-clovek.