sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2023 SCCD

01.12.2020

320

BOŽIE MUKY
príbeh malej architektonickej stavby v kontexte udalostí miesta a života miestnych ľudí
Kaplnka piatich želaní
Laura Dzurechová
Lea Geseová
Sára Polačiková

2020 Hlohovec

Projekt na stiahnutie