sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 SCCD

15.04.2024

133

Posielam Vám to ešte raz, prvýkrát som prišiel na to, že som Vám priložil chybnú verziu dokumentu-