sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 SCCD

10.04.2024

157

K našej práci neoddeliteľne patrí aj video, ktoré nájdete na linku: https://drive.google.com/drive/folders/1ZjoZmnzAtzQn4sKd-h2x1R-VpsUjJbQ0?usp=drive_link.