sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 SCCD

SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE XIII. ROČNÍKA SÚŤAŽE

Z NOVODOBEJ HISTÓRIE

PRE ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL S TÉMOU

Krehkosť slobody

22. júna 2018, MZVaEZ, Hlboká 2, Bratislava

Program

10:00–10:20 Chápanie rozdielov, prekonávanie rozdelení, premosťovanie hraníc – to je EUSTORY

ZuzanaJezerská

Koordinátorka programu EUSTORY na Slovensku a výkonná riaditeľka Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj, n.o.

10:20–11:00 Zločiny bez trestu alebo dedičstvo nevyrovna-nia sa s minulosťou

Soňa Gyarfášová

Publicistka, dlhodobo sleduje a mapuje osudy poznačené dvoma totalitami, pracuje v RTVS

11:00–11:15 Zhodnotenie XIII. ročníka súťaže EUSTORY na Slovensku       

Zuzana Jezerská

Koordinátorka programu EUSTORY na Slovensku a výkonná riaditeľka Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj, n.o.

Prezentácia víťazných prác

Zvláštna cena:

11:15-11:45

Roman Debnár: Príbeh čestného kňaza (Ak bol človek pevný v kramflekoch, dalo sa) – audio nahrávka

a

Patrik Líška: Na rozhraní – príbeh z obdobia kolektivizácie – audio nahrávka

11:45-12:05

3. miesto: Veronika Kašová a Alexandra Melušová

Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina

Uväznený človek, slobodná viera

12:05 – 12:25

2. miesto: Miroslava Šarköziová

Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom

Byť Róm znamená byť slobodný

12:25-12:45

1. miesto: Simona Böhmová a Natália Šlesárová 

Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina

Odsúdený režimom

12:45-14:00 Slávnostné odovzdávaniediplomov

Spoločná fotografia

Občerstvenie