sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2023 SCCD

25.04.2022

186

Dobrý deň,

Posielam Vám súťažnú prácu s názvom Františkánsky kláštor v Kremnici v 20. storočí. Formálne spracovanie témy je odborný text, výskumná práca s prílohami. Verím, že s výsledkami mojej práce budete spokojní.
S pozdravom,
Samuel Kanala, III.B
Gymnázium Milana Rúfusa Žiar nad Hronom