sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 SCCD

25.04.2022

352

Dobrý deň,
Posielam Vám svoju súťažnú prácu Eustory s názvom Františkánsky kláštor v Kremnici. Práca pozostáva z náučného videa, ktoré Vám prikladám do správy vo forme linku (keďže som mala problém s nahratím videa) a sprievodného textu. Dúfam, že sa Vám výsledky mojej práce budú páčiť a ďakujem za možnosť zapojiť sa do súťaže.
Link je TU: https://gmrzhmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/kurthyova1_gymzh_sk/ETmfERcUx1tNhw8nNcWNyL8BIUoGSzostLga6W_KVbglkw?e=745FsG
S pozdravom
Zora Kürthyová, III. B, Gymnázium Milana Rúfusa, Žiar nad Hronom