sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2024 SCCD

10.05.2023

241

Spolu s podcastom posielame v prílohe sprievodný textový materiál.
Epizódy podcastov sú dostupné na:
Epizóda 1: https://audio.com/nataly-nataly/epizoda1
Epizóda 2: https://audio.com/nataly-nataly/epizoda2
Epizóda 3: https://audio.com/nataly-nataly/epizoda3
Epizóda 4: https://audio.com/nataly-nataly/epizoda4
Epizóda 5: https://audio.com/nataly-nataly/epizoda5