sccd, slovak centre for communication and development, slovenske centrum pre komunikaciu a rozvoj

© 2022 SCCD

25.04.2022

112

Technická poznámka: Video je značne komprimované. Ak ho chcete vidiet v originálnej kvalite, tak kliknite TU